به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین سرمایه امین خوش آمدید.
برای ارایه پیام ویا پرسش خود از کادر چت در پایین صفحه اقدام نمایبد.