مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان
زمان برگزاری ساعت 10:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11
سوال و پیام خود را از کادر گفتگو در پایین سمت راست برای مجمع ارسال نمایید.

پشتیبانی و اجرا توسط