به نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمران و توسعه فارس خوش آمدید.
برای ارایه پیام ویا پرسش خود از کادر چت در پایین صفحه اقدام نمایبد.

پشتیبانی و اجرا توسط